LT   RU   ENG

„Vytautas Grubliauskas ir komanda“ rinkimų programa

Veržli Klaipėda, kuria didžiuojamės!

 1. Klaipėda – ambicingoms idėjoms ir naujovėms atviras miestas!
  Klaipėdos valdžios stalčiuose ir toliau nedulkės veržlios sporto, mokslo, verslo, įvairių organizacijų ir bendruomenių iniciatyvos – jas skatinsime, remsime ir padėsime įgyvendinti.
 2.  Kartu išsaugojome Klaipėdos universitetą. Taigi, atėjo metas į Klaipėdą sugrąžinti ir istoriškai stipriausią Lietuvoje Pedagogų rengimo centrą rengti motyvuotus mokytojus miestui ir regionui.
 3. Klaipėdos abiturientai yra vieni stipriausių Lietuvoje. Siekdami, kad Klaipėdoje ir toliau mokytųsi gabiausi šalies moksleiviai:
  • šalia tradicinių pedagogikos priemonių, įrengsime naujas alternatyvaus ugdymo per judesį ir pojūčius principu pagrįstas ikimokyklinio ugdymo įstaigų grupes ir robotizuotas mokyklų klases, kuriose jau nuo mažens būtų ugdomos laisvos ir kūrybiškos asmenybės;
  • švietimo įstaigose užtikrinsime žinių ir pilietinių vertybių diegimą, sąmoningumo, vietos identiteto ir patriotizmo ugdymą jaunajai kartai;
  • panaudojant STEAM (gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (Technology), inžinerijos (Engineering), meno/dizaino (Art) ir matematikos (Mathematics) sritys) atviros prieigos centrą, KU laboratorijas, steigiant plataus profilio atviros prieigos centrus moksleiviams, per praktinį ryšį tarp švietimo, mokslo ir darbdavių ugdysime strateginių ekonominio vystymosi krypčių ateities specialistus. Moksleivius jau ankstyvojoje stadijoje įtrauksime į verslo startuolių ekosistemą;
  • užtikrinsime kokybišką visų vaikų, tiek ir turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tiek ir kitų moksleivių, kurie gali būti pažeidžiami dėl savo skirtybių ir dėl to diskriminuojami, ugdymą kartu su visais bendraamžiais.
 4. Klaipėda garsėja stipriomis bendruomenėmis. Todėl dar labiau skatinsime gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenių savarankiškumą kultūrinės bendrystės priemonėmis, kasmet finansuosime bendruomenių parengtą ir miestiečių išrinktą savito gyvenamosios vietovės identiteto infrastruktūrinio-bendruomeninio projekto įgyvendinimą.
 5. Klaipėdoje įkūrėme vieną pirmųjų Lietuvoje Atvirą jaunimo centrą. Dabar sukursime naujas, atviras, 7/24 veikiančias idėjų sklaidos ir keitimosi erdves mokiniams, studentams, startuoliams ir mokslininkams.
 6. Mieste daugėja neįgaliesiems pritaikytos infrastruktūros, laikantis universalaus dizaino principų, teikiamos socialinės reabilitacijos ir kt. paslaugos neįgaliesiems. Vieni pirmųjų Lietuvoje užtikrinsime ir neįgaliųjų teisę į savarankišką, aktyvų gyvenimą bendruomenėje – inicijuosime asmeninio asistento pagalbos teikimą žmonėms, turintiems negalią. Akcentuodami, kad neįgaliųjų artimieji ir socialiniai darbuotojai nėra asmeniniai asistentai, numatysime realias galimybes neįgaliesiems gauti asmeninio asistento pagalbą ir ne darbo dienomis.
 7. Miestas jau daug metų rūpinasi neatsakingų šeimininkų išmestais gyvūnais. Būdami neabejingi gyvūnų gerovei, projektuosime ir pastatysime ES standartus atitinkantį beglobių gyvūnų reabilitacijos ir apgyvendinimo centrą, kurį valdys konkurso būdu parinktas, konkurso sąlygas atitinkantis operatorius. Integruosimės į Skandinavijos ir ES gyvūnų gerovės centrų sistemą ir sieksime, kad centro augintiniai surastų juos mylinčius šeimininkus. Edukuosime visuomenę atsakingai elgtis įsigyjant bei prižiūrint gyvūnus, netoleruosime neatsakingų komercinių veislynų veiklos.
 8. Kasmet išrinksime ir skirsime finansavimą įgyvendinti strateginių ekonominio vystymosi krypčių pilotinius projektus.
 9. Sukursime efektyvią startuolių ekosistemą „Miestas – idėjų laboratorija“, kurioje dar geriau išnaudosime Klaipėdos potencialą, patrauklumą ir infrastruktūrą pritraukiant naujas investicijas, talentus bei verslo iniciatyvas.
 10. Klaipėdos miesto lyderystė lėmė, jog visas Klaipėdos regionas jau tapo pavyzdžiu Lietuvai. Siekdami, jog Klaipėda būtų stipriausio administracinio, etninio, ekonominio regiono Lietuvoje centras, efektyviai naudosime naujojo periodo ES inovacijų skatinimo programas veržliems miesto jaunimo, ekonomikos, socialiniams ir kultūros projektams, toliau telksime visas regiono savivaldybes, taip formuosime regioninę politiką Lietuvoje. Panaudosime gerąją Klaipėdos miestų-partnerių patirtį, miesto narystę asocijuotose struktūrose, atstovavimą Europos regionų komitete bei kt.
 11. Jau šiandien Klaipėdos miesto viešojo transporto sistema yra viena moderniausių Baltijos šalyse. Nauja ambicija – ne tik elektriniai autobusai ar Taikos prospektą skrodžiantis šiuolaikinis tramvajus, bet ir Kuršių mariomis kursuojantys, į bendrą miesto viešojo transporto sistemą integruoti, gamtai draugiški laivai, ekologiška ir keleiviui atidi taksi veikla.
 12. Vokietija ir Švedija keltais iš Klaipėdos yra „pasiekiamos ranka“. Atėjo metas greičiau ir paprasčiau pasiekti ir Lenkijos krantus.
 13. Didieji Klaipėdos infrastruktrūros objektai jau šiandien įgyvendinami pasitelkiant tarptautinius projektuotojus. Architektūriniu-urbanistiniu požiūriu Klaipėda dar labiau atsivers pasauliui. Visuomenei reikšmingų objektų projektavimui bus skelbiami tarptautiniai architektūriniai konkursai, nemaskuojant vietininkiškų architektų interesų po tariamu „Klaipėdos savitumo“ žinojimu.
 14. Atkurdami istorinę Klaipėdos piliavietę nugriovėme sovietmečio uosto tvoras. Dabar miesto centre viešos ir privačios partnerystės (VPP) pagrindu, įtraukdami bendruomenę, sukursime naują, pasaulinio pripažinimo mega objektą, tapsiantį dar vienu miesto identiteto simboliu – pagrindiniu Klaipėdos laisvalaikio, kultūros ir visuotinės traukos centru.
 15. Jau padvigubinome finansavimą kultūrai. Atėjo metas kultūros pasiūlą įvertinti kokybiniu ir visuomenės poreikio aspektu, užtikrinti jos pasiekiamumą visų miesto dalių bendruomenėms.
 16. Gerbsime istorinę atmintį ir architektūrinį-archeologinį paveldą, todėl ginsime nuo menamo jo išsaugojimo, neleidžiančio išvystyti per karą sugriautų ar apleistų senamiesčio erdvių (Vydūno mokyklos teritorija, apleisti Daržų, Didžiojo Vandens g. pastatai, „Baltijos“ kino teatras). Sieksime jas pritaikyti miesto bendruomenės ir svečių poreikiams.
 17. Klaipėdą kuria klaipėdiečiai – ir senbuviai, ir naujai atvykusieji. Klaipėda yra atviras miestas pasauliui atviriems žmonėms – su pagarba asmeniui, religijai, tautybei, demokratijai, laisvai nuomonių raiškai.
 18. Klaipėdiečiai bus privilegijuoti akcionuoto uosto akcininkai – savivalda turės sprendimo teisę ir fiksuotą kasmetinę uosto pelno dalį. Tai sudarys prielaidas miesto ir uosto pulsavimui vienu ritmu, nes Klaipėdai reikia uosto, o šiam būtina Klaipėda – dirbsime taip, kad uostas išlaikytų lyderio pozicijas tarp Baltijos jūros uostų, tačiau jo plėtra netrukdytų miestiečiams.
 19. Rezervinėse uosto teritorijose sykiu su Uostu vystysime laisvos samdos darbo erdvių (Freelancer) bei IT startuolių verslo zoną, kursime buferinius verslo, rekreacijos ir gamtos parkus, marinas.
 20. Greitam išvažiavimui iš miesto sutvarkysime ne tik Baltijos prospektą, bet ir pratęsime Statybininkų prospektą iki Šilutės kelio.
 21. Kviesime privačius vystytojus įgyvendinti architektūros objektų prie vandens (Waterfront) projektus konvertuotoje uosto teritorijoje (Piliavietė ir „Memelio miestas“).
 22. Sėkmingai organizuojame grandiozinius tarptautinius renginius, pritraukiančius minias žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų šalių. Išnaudosime „Europiada 2020“, regatos „Tall ships races 2021“ ir „Jaunimo sostinės 2021“ renginius didinti Klaipėdos žinomumą – organizuosime kultūros ir ekonomikos forumus, susitikimus, bendro darbo grupes, naujų urbanistinių konceptų pristatymus.

Įkvepianti Klaipėda, kuria didžiuojamės!

Pasiekimai ir ambicijos įkvepia. Klaipėdos parengta ekonominės plėtros strategija „Klaipėda 2030“ tapo pavyzdžiu ne tik visam regionui, bet ir Lietuvai. 25 tūkst. naujų darbo vietų, 2000 naujų įmonių, 1,5 mlrd. eurų investicijų, 200 proc. išaugęs eksportas, 40 tūkst. daugiau gyventojų Klaipėdoje, dvigubai didesnis atlyginimas, 400 tūkst. kasmet miestą aplankančių turistų – tokią ekonominio proveržio ambiciją Klaipėda jau užsibrėžė ir žino, kaip ją įgyvendinti. Todėl laukia svarbiausi darbai:

 • branginsime ir išlaikysime Klaipėdos žmones miestui, todėl svarbiausiu ir skubiausiu uždaviniu bus parengti programą „Stop emigracijai“ ir ją įgyvendinti;
 • parengsime naują talentų pritraukimo programą, o gabius, mokslus Klaipėdoje baigusius jaunuolius, kviesime likti naujomis startuolių skatinimo, asistavimo, mentorystės, bendradarbiavimo su verslu priemonėmis;
 • siekdami praturtinti Klaipėdą talentais iš užsienio valstybių, sukursime ir įgyvendinsime svetingos „Globalios Klaipėdos“ bei atvykstančių gyventi kitataučių greitos integracijos programas, skirsime ypatingą dėmesį jų lietuvių kalbos mokymui ir kultūriniam prisitaikymui;
 • siekiant ugdyti „freelancerių“ dvasią, Klaipėdos mokyklose įvesime ekonomikos/verslo pagrindų ugdymo programą „Išmok plaukti laisvos rinkos jūroje“;
 • savivaldybės įmonių ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo programos rėmimo dėka paskatinsime mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą Klaipėdoje;
 • kartu su miesto valstybinėmis ir privačiomis aukštosiomis mokyklomis įkursime Klaipėdos aukštųjų mokyklų konsorciumą, taip sudarydami sąlygas atsirasti Klaipėdos mokslo, studijų ir verslo centro slėniui bei pritraukti į miestą ne tik daugiau studentų, bet ir mokslininkų – Nobelio premijos laureatų.
 • sportas ir kultūra Klaipėdoje jau šiandien yra pajėgūs tapti lėšas generuojančiomis ekonomikos šakomis. Todėl nuo šiol investuosime ne tik į infrastruktūrą, bet ir į jos komercinę grąžą per aukšto meistriškomo sportininkų, profesionalios kultūros naudojimąsi mūsų sukurta infrastruktūra. Kursime sporto ir kultūros turizmą.

Jūra alsuojanti Klaipėda, kuria didžiuojamės!

Klaipėda šiandien gali didžiuotis geriausiomis vandentvarkos, buitinių atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemomis, atitinkančiomis aukščiausius kokybės ir ekologijos standartus, švariausiais paplūdimiais ir draugiškiausiu gamtai bei žmogui viešuoju transportu šalyje.

 1. Dabar atėjo metas pasiekti, kad vienintelis kvapas, kurį užuos klaipėdiečiai, būtų gaivus jūros dvelksmas:
 • taršai mažinti diegsime aukštą miesto ekologijos standartą, skatinsime Uostą rengti ir įgyvendinti programas Laivų transporto ekologijos didinimui, elektra varomų keltų Kuršių mariose projekto įgyvendinimui;
 • elektromobilumo skatinimui bei darnaus judumo mieste užtikrinimui parengsime veiksmų planą, leisiantį įgyvendinti ES direktyvą dėl transporto su vidaus degimo varikliais eismo ribojimo miesto centrinėje dalyje, diegsime naujas ekologiško viešojo transporto priemones (tramvajus, elektroautobusai), pabaigsime trūkstamų dviračių takų tinklo jungčių įrengimą, sutvarkysime senamiesčio gatvių ir šaligatvių dangas;
 • taikysime nekilnojamojo turto bei žemės mokesčio lengvatas pramonės įmonėms, diegiančioms papildomas priemones oro taršos mažinimui;
 • siekiant atriboti gyvenamuosius rajonus pietinėje miesto dalyje nuo pramoninės veiklos poveikio, numatysime teritorijas kompensaciniams želdynams atsodinti, žaliosioms apsauginėms zonoms įrengti.
 1. Vasaros estradai grąžinsime kultūros ir pramogų objekto traukos galią finansuodami idėjų konkursą dėl jos atgaivinimo.
 2. Klaipėda – vienintelis Lietuvos miestas, priklausantis Pasauliniam sveikų miestų tinklui, todėl:
 • sukursime sveikatinimo ir sveikatingumo turizmo paslaugų paketą tiek vietos gyventojams, tiek turistams;
 • įgyvendinsime Lietuvoje užaugintų kokybiškų maisto produktų greito tiekimo į mokyklas, vaikų darželius, savivaldybės medicinos bei socialinių paslaugų įstaigas projektą;
 • parengsime ir įgyvendinsime motyvacines priemones pritraukti jaunus medikus dirbti Klaipėdos sveikatos priežiūros ir medicinos įstaigose ir taip užtikrinsime greitesnį ir profesionalesnį pacientų aptarnavimą;
 • skatinsime mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklą tarp Klaipėdos sveikatos priežiūros įstaigų, Klaipėdos universiteto Sveikatos fakulteto bei technologinių įmonių;
 • sukursime elektroninę registravimosi ir komunikavimo sistemą senyvo amžiaus ir specialios priežiūros asmenų kompleksinėms medikų, socialinių darbuotojų ir psichologų paslaugoms užsakyti ir teikti;
 • viešos ir privačios partnerystės pagrindu plėtosime infrastruktūrą bei paslaugų įvairovę oriam vaikų, suaugusiųjų, senyvo amžiaus, neįgaliųjų, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonių gyvenimui užtikrinti;
 • UNESCO saugomą Kuršių nerijos zoną šalia Klaipėdos su Mėlynosios vėliavos paplūdimiais paversime visais metų laikais lankomu rekreaciniu miško parku su išvystyta paslaugų infrastruktūra.

Veiklios savivaldos Klaipėda, kuria didžiuojamės!

Jau septintus metus Klaipėda neužleidžia lyderės pozicijų tarp šalies savivaldybių daugelyje sričių. Kasmet sudaromame Lietuvos savivaldybių indekse Klaipėda iš kitų savivaldybių išsiskiria dėl mažų komunalinių mokesčių, mažiausios skolos, pigiausiai iš didžiųjų Lietuvos savivaldybių kainuojančio savivaldybės administracijos išlaikymo, efektyviai valdomo turto ir optimalios švietimo infrastruktūros. Klaipėdoje žemas nedarbo lygis, mažiau ilgalaikių bedarbių ir socialines pašalpas gaunančių žmonių.

Norime konkuruoti ne tik su kitais Lietuvos miestais, bet ir tapti lyderiu visame Baltijos regione. Tad siekdami gerokai veiklesnės savivaldos:

 • viešajame administravime nustatysime naujas, aiškias ir į gyventoją orientuotas elgesio taisykles, kuriomis galima pasikliauti ir gauti greitą rezultatą;
 • savivaldybės administracijoje diegsime išmanių viešųjų paslaugų teikimo sistemą, į skaitmeninį klientų aptarnavimą orientuotą modelį;
 • įrengsime modernų gyventojų ir klientų aptarnavimo paslaugų centrą motyvuotoje skaitmeniniais darbo instrumentais aprūpintoje bei į klientą orientuotu lanksčiu darbo grafiku dirbančioje „Lieknoje administracijoje“;
 • savivaldybės administracijoje verslo klientus – investuotojus aptarnausime ir anglų kalba „fast track“ modeliu;
 • kiekvienas gyventojas savivaldybės administracijai galės „atiduoti“ savo bėdą ar „parduoti“ idėją;
 • įdiegsime patogią mobiliąją programėlę registruoti mieste esančias problemas;
 • visuomenei svarbius projektus svarstysime elektroninėje erdvėje – sukursime paklausimų ir diskusijų platformą;
 • sukursime modernią savivaldos sistemą „Kompetentingas asistavimas“, kad gyventojai būtų visapusiškai aptarnauti tiek savivaldybės administracijoje, tiek savivaldybės valdomose strateginėse įmonėse plėtojant „Vieno langelio“ principą;
 • mieste įkursime keturis „Vieno langelio“ viešųjų paslaugų paviljonus, kuriuose gyventojai bus aptarnaujami arčiau jų namų;
 • sieksime, kad Lietuvoje būtų įgyvendinami Europos savivaldos chartijos principai ir ES regionų politikos nuostatos, mažinant reguliavimą iš Vilniaus, suteikiant daugiau galių regioninei savivaldai pačiai priimti sprendimus;
 • miesto teritorijai plečiantis į išorę, prijungiant priemiesčius, juose įsteigsime viešųjų paslaugų centrus. Mūsų tikslas – savivaldą priartinti prie gyventojų ir dabar, ir ateityje.
Parsisiųsti programą .pdf